Białe zęby mieć…

Białe zęby mieć…

Białe zęby stały się wizytówką zarówno zadbanych kobiet, jak i mężczyzn. Mechanizm wybielania zębów, najogólniej rzecz biorąc, polega na reakcji utleniania substancji barwnikowych. Związkiem aktywnym, który ową reakcję powoduje, jest nadtlenek wodoru.

Może występować w preparacie wybielającym w formie wolnego związku lub w postaci nadtlenku karbamidu (nadtlenku mocznika) – uwalniającego nadtlenek wodoru. Wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, a dokładniej zmiany do tegoż rozporządzenia (WE 334/2013), mocno ograniczono zakres jego stosowania. I tak, w ogólnodostępnym obrocie, mogą się znajdować jedynie preparaty, zawierające maksymalnie 0,1 % wolnego bądź uwalnianego nadtlenku wodoru.

Te, o stężeniu od 0,1% do 6 %, mogą być sprzedawane jedynie lekarzom dentystom (dopiero po pierwszym zastosowaniu w gabinecie i instruktażu, przekazane pacjentowi do dalszego stosowania w domu). Nadtlenek wodoru, nie jest obojętny dla naszych zębów i jamy ustnej.

W dużym stężeniu lub stosowany nieumiejętnie może wyrządzić nam wiele przykrych powikłań. Od podrażnień jamy ustnej, dziąseł, poprzez nierównomierny efekt, po nieodwracalne zmiany w strukturze zęba. Dlatego, jeśli chcesz mieć białe zęby, a przy tym nie zrobić sobie krzywdy, udaj się do dentysty. Lekarz zbada stan twojego uzębienia, jamy ustnej, dziąseł, wyleczy ewentualne ubytki, dokona higienizacji jamy ustnej (usunięcie kamienia, piaskowanie) i dopiero wtedy można przystąpić do zabiegu wybielania.